สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

      นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เปิดเผยว่า ตามที่สำนักพระราชวัง ได้เปิดพระตำหนัก 7 แห่ง ในต่างจังหวัด   ให้ประชาชน ได้ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันปีใหม่ ในวันที่ 1 มกราคม 2554      พร้อมแจกปฏิทินหลวงพระราชทาน ให้ผู้ไปลงนามถวายพระพรด้วยนั้นในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้เปิดพระตำหนักประทับแรมปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม เป็นต้นไป  จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2554  และให้ถือเป็นข้อปฏิบัติรวมถึงวันที่ 5 ธันวาคม และวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี

        ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เปิดเผยอีกว่า ตนเองและคณะจะไปร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง  เนื่องในวันปีใหม่  ณ พระตำหนักประทับแรมปากพนัง  ในวันที่ 1  มกราคม  2554   เวลา 09.00 น.  จากนั้น ในวันที่ 6 มกราคม 2554   เวลา 14.00 น ส่วนราชการและภาคเอกชนในจังหวัดฯ   จะร่วมเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรอีกครั้งหนึ่ง   พร้อมเชิญชวนให้ข้าราชการ   พี่น้องประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช  และจังหวัดใกล้เคียง ได้ไปร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง โดยพร้อมเพรียงกัน

 

ข่าว : สนง.ประชาสัมพันธ์ นครศรีฯ

Tags :

view