สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เรื่องนี้ดีจริงๆ‏(บริหารเวลา)

เรื่องนี้ดีจริงๆ‏(บริหารเวลา)

พระพุทธเจ้าเคยอบรมสั่งสอนมนุษย์ไว้ว่า 
ทรัพย์สินที่พึงได้จากการประกอบ กิจการงานต่าง ๆ นั้น
ควรแบ่งออกเป็น
 4 กองเท่าๆ กัน

 

 

กองแรก เก็บสะสมไว้ใช้ยามขัดสน 
กองสอง ใช้จ่ายเพื่อทดแทนผู้มีพระคุณ
 
กองสาม ใช้เพื่อความสุขส่วนตัว
 
กองสี่ ใช้เพื่อสร้างสรรค์ความดีงามให้แก่สังคม

 

 

แล้วการทำงานของมนุษย์ล่ะ 
หลายคนยังมัววุ่นแก่การทำงานโดยไม่ ยอมแบ่งเวลาเหลียวหลังมองถึง
 
บุคคลที่รักและห่วงใยตนเองเลยหรือ???

 

 

มนุษย์บางคนทุ่มเวลาทั้งหมดให้แก่หน้าที่การงาน 
พร้อมกับคิดว่า
 
การกระทำดังนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้อง แล้ว
 
แต่นั่นคือการกระทำที่โง่เขลาเป็น ที่สุด

 

 

ทุกคนมีเวลาวันละ 24 ชั่วโมงเท่า ๆ กัน 
แต่ผู้ใดที่ทุ่มเวลาทั้งหมดให้กับ งาน
 
โดยไม่ยอมแบ่งปันเวลาให้แก่ผู้ใด
 
แม้กระทั่ง ตัวเองเป็นมนุษย์ที่เขลา เบาปัญญาที่สุด บริหารไม่ได้แม้กระทั่งเวลา
 
24 ชั่วโมงของตัวเองในแต่ละวันแล้ว มนุษย์ผู้นั้นจะบริหารอะไรได้

 

 

ทำไมมนุษย์ผู้ชาญฉลาดจึงไม่แบ่งปันเวลา 
ให้เสมือนหนึ่งการแบ่งปันกองเงิน
 
ตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบ้างเล่า ...

 

 

ไม่ต้องแบ่งเวลาให้เป็นสี่กองเท่า ๆ กันหรอก 
เพียงแต่แบ่งปันเวลาในแต่ละส่วนให้ เหมาะสมเท่านั้น

 

 

ชั่วโมงสำหรับการทำงาน เพื่อความก้าวหน้ามั่นคงในชีวิต 
ชั่วโมงสำหรับการพักผ่อน
 
เก็บเรี่ยวแรงไว้ต่อสู้กับหน้าที่ การงานและอุปสรรคในวันพรุ่งนี้
 
ชั่วโมงสำหรับการเดินทาง เพื่อประก อบกิจการต่าง ๆ
 
ชั่วโมงสำหรับโลกส่วนตัวของตนเอ ง
 
59 นาที สำหรับดูแลและรักษาความสะอาดของที่อยู่อาศัย และช่วยเหลือสังคม

 

 

และ 1 นาทีของคุณ 
ที่มอบให้กับคนที่รักและห่วงใยคุณ โดยไม่นำเวลาอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง
 
เพราะเพียง 1 นาทีนี้ มันมีค่ามากเกินกว่าคณานับได้ในความรู้สึกของเขาคนนั้น

 

 

จงอย่ากล่าวว่า ' ไม่มีเวลา... ' 
เพราะเวลาเป็นสิ่งที่ยุติธรรมที่สุด ในโลกนี้ที่มีให้แก่มนุษย์
 
มนุษย์ทุกคนมีเวลาวันละ 24 ชั่วโมงเท่า ๆ กัน ไม่มีใครมีเวลามาก
 
และไม่มีใครมีเวลาน้อยไปกว่านี้

 

 

24 ชั่วโมงใน 1 วัน ที่มหาเศรษฐี หรือยาจก 
มีเท่าเทียมกันไม่ขาดเกินแม้แต่เศษ เสี้ยวของวินาที

 

 

ด้วยเหตุนี้ มนุษย์ผู้ใดที่กล่าวว่า ' ไม่มีเวลา ' 
จึงเป็นผู้ล้มเหลวในการบริหารเวลา 24 ชั่วโมง
 
ในแต่ละวันของตนเองอย่างสิ้นเชิง และใช้คำว่า " ไม่มีเวลา"

เป็ นข้อแก้ตัวเพื่อปกปิด ความล้มเหลวเรื่องเวลาของตนเองอย่างขลาดเขลา

 

 

มนุษย์ผู้ฉลาดและประสบความสำเร็จในชีวิต 
จึงไม่ใช่ผู้ที่เก่งแต่การทำงาน อย่างเดียว
 
แต่มนุษย์ผู้ฉลาดและประสบความสำเร็จ ในชีวิต
 
ต้องเป็นผู้ที่รู้จักแบ่งสัดส่วน เวลาวันละ 24 ชั่วโมงของตนเอง ได้อย่างลงตัว

 

 

วันละ 24 ชั่วโมงของตนเอง 
ที่มีไว้สำหรับการทำงาน การพักผ่อน การเดินทาง
 
มิตรภาพ ความรัก ความอบอุ่น ความห่วงใย ความเอื้ออาทร ฯลฯ
 
โดยไม่ขาดตกบกพร่องแม้แต่สิ่งหนึ่ง สิ่งใด ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิต

 

 

นี่แหละ คือมนุษย์ผู้ชาญฉลาดที่รู้จัก '    ใช้เวลา    ' 
แล้ววันนี้..คุณจะยังอ้างเหตุผลว่า
 
ไม่มีเวลา ' อีกหรือจงเปลี่ยนความคิดของคุณตั้งแต่บัดนี้

view