สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

พระประจำวันเกิด

พระประจำวันเกิด

พระประจำวันเกิด

 

ประจำวันอาทิตย์  พระปางถวายเนตร

ลักษณะพระพุทธรูป   พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถยืน ลืมพระเนตรทั้งสองเพ่งไปข้างหน้า พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงมาประสานกันอยู่ระหว่างพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาซ้อนเหลื่อมพระหัตถ์ซ้าย อยู่ในพระอาการสังวรทอดพระเนตรดูต้นพระศรีมหาโพธิ์

ประวัติ  พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้และได้เสด็จออกจากใต้ร่มโพธิ์ ประทับยืนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ทอดพระเนตรต้นโพธิ์โดยไม่กระพริบพระเนตร ๗ วัน รำพึงถึงคุณประโยชน์ของต้นมหาโพธิ์ที่แผ่กิ่งก้านประทานร่มเงาให้ความชุ่มชื่นร่มเย็นจนได้ตรัสรู้

ทิศมงคล  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เว้นทิศเหนือ

สีมงคล  สีเขียวใบไม้ ส่วนสีแดงเป็นสีบริวารเช่น เครื่องเรือน เครื่องประดับ เครื่องนุ่งห่ม เว้นสีฟ้า

วันมงคล  อังคาร, พุธ, พฤหัส เว้นวันศุกร์

สวดคาถา  ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วสวด อะวิชสุนุสสานุตติ ๖ จบ

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันอาทิตย์
อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะคุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะ ธัมเม, เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พึทธานัง นะมัตถุ โพธิยา, นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมังโส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา 

อานิสงค์  สวดวันละ ๖ จบ จะมีความรุ่งเรืองและความสุขสวัสดีตลอดกาล

......................................................


ประจำวันจันทร์
 
พระปางห้ามญาติ

ลักษณะพระพุทธรูป   พระพุทธรูปปางนี้นอยู่ในพระอริยาบถยืน  ยกพระหัตถ์ทั้งสองข้างยกขึ้นเสมอพระอุระ(อก)  ตั้งฝ่าพระหัตถ์ยื่นออกไปข้างหน้า เป็นกิริยาทรงห้าม  นิยมทำเป็นแบบพระทรงเครื่อง

ประวัติ   เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ขึ้นในเมืองไพศาลี มีประชาชนล้มตายเป็นจำนวนมาก กษัตริย์ลิจฉวี เจ้าผู้ครองเมืองจึงได้กราบบังคมทูลอาราธนาพระพุทธองค์ ให้เสด็จมาโปรดชาวเมือง พระพุทธองค์จึงให้พระอานนท์ เจริญรัตนสูตรและประพรมน้ำพระพุทธมนต์รอบพระนคร จนโรคร้ายหายสิ้นจากพระนคร

ทิศมงคล  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เว้นทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สีมงคล  สีเขียวน้ำเงิน, ดำ, ม่วง, เว้นสีแดง ส่วนสีบริวารพวกบ้านเรือน เครื่องประดับเป็นสีขาว, เหลือง หรือครีม ดีที่สุด

วันมงคล  พุธ, ศุกร์, เสาร์  เว้นอาทิตย์

สวดคาถา  ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วสวด อิระชาคะตะระสา ๑๕ จบ

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันจันทร์

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห

อานิสงค์  สวดวันละ ๑๕ จบ จะมีความสุข ความเจริญปราศจากโรคาพยาธิทั้งปวง

......................................................


ประจำวันอังคาร
 
พระปางไสยาสน์

ลักษณะพระพุทธรูป   พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถนอนตะแคงขวา  หลับพระเนตร  พระบาททั้งสองข้างซ้อนทับเสมอกัน พระหัตถ์ซ้ายทาบไปตามพระวรกาย พระหัตถ์ขวาตั้งขึ้นรับพระเศียรและมีพระเขนย (หมอน) รองรับ บางแบบพระเขนยวางอยู่ใต้พระกัจฉะ (รักแร้) 

ประวัติ   เมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ ณ วัดเชตวัน ในพระนครสาวัตถี  มีอสุรินทราหูจอมอสูร ซึ่งสำคัญว่ามีร่างโตใหญ่กว่าพระพุทธเจ้า ไม่ยอมแสดงความอ่อนน้อม พระพุทธองค์ทรงประสงค์จะลดทิฐิอสูร จึงทรงเนรมิตกายให้ใหญ่โตกว่าในท่าประทับนอนแล้วแสดงธรรมโปรดอสูร อสูรจึงละทิฐิ และยอมอ่อนน้อมต่อพระพุทธองค์

ทิศมงคล  ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เว้นทิศตะวันออก

สีมงคล  สีแดงแสด สีบริวารพวกบ้านเรือน เครื่องประดับ เป็นสีชมพู เว้นสีเขียว, ขาว และ ครีม

วันมงคล  เสาร์, พฤหัส, ศุกร์, อาทิตย์,  เว้นจันทร์

สวดคาถา  ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วสวด ติหังจะโตโรถินัง ๘ จบ

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันอังคาร

ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิก เขปิ ปาณิโน ปะติฏฐะมะธิ คัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิ สัมภะวา คะณะนานะ จะ มุตตานัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห

อานิสงค์  สวดวันละ ๑๒ จบ จะมีความสุขสวัสดียิ่งๆ ขึ้นไป

......................................................


ประจำวันพุธ(กลางวัน)
 
พระปางอุ้มบาตร

ลักษณะพระพุทธรูป   พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถยืนส้นพระบาททั้งสองชิดติดกัน พระหัตถ์ทั้งสองประคองบาตรราวสะเอว

ประวัติ   พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเวสสันดรชาดก โปรดพระพุทธบิดาและหมู่พระญาติทั้งหลาย พระประยูรญาติต่างมีความแช่มชื่นโสมนัส จนลืมกราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์ให้มารับภัตตาหารเช้าในพระราชวัง ดังนั้น ในวันรุ่งขึ้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเสด็จออกรับบิณฑบาตจากประชาชนในกรุงกบิลพัสดุ์

ทิศมงคล  ทิศเหนือ เว้นทิศตะวันตกเฉียงใต้

สีมงคล  สีควันบุหรี่, สีเท่า สีบริวาร พวกเครื่องเรือน เครื่องประดับ เป็นสีเขียวหรือเขียวใบไม้ เว้นสีชมพู

วันมงคล  พุธ, ศุกร์, อาทิตย์  เว้นเสาร์

สวดคาถา  ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วสวด ปิสัมระดลปุสัตพุท ๑๗ จบ

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพุธ (กลางวัน)
สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ ยันนาเสติ วิสังโฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะเห

อานิสงค์  สวดวันละ ๑๗ จบ จะมีความสุขสวัสดียิ่งๆ ขึ้นไป

......................................................


ประจำวันพุธ(กลางคืน)
 
พระปางป่าเลไลย์

ลักษณะพระพุทธรูป   พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถประทับ (นั่ง) บนก้อนศิลา พระบาททั้งสองวางบนดอกบัว พระหัตถ์ซ้ายวางคว่ำบนพระขนุ (เข่า) พระหัตถ์ขวาวางหงาย นิยมสร้างช้างหมอบใช้งวงจับกระบอกน้ำ อีกด้านหนึ่งมีลิงถือรวงผึ้งถวาย

ประวัติ   สมัยพระสิทธัตถะมหาบุรุษประทับบำเพ็ญเพียร อยู่ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์จนได้ตรัสรู้ ก็มีพระยามารวสวัตดีและหมู่บริวารยกทัพมาก่อกวน เพื่อให้พระองค์ละความเพียร  พระมหาบุรุษอาศัยพระบารมีสู้จนพระยามารแพ้พระองค์จึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ทิศมงคล  ทิศตะวันออกเหนือ เว้นทิศตะวันตก

สีมงคล  สีเหลือง, ขาว, ครีม, ส่วนสีบริวาร พวกเครื่องเรือน เครื่องประดับ เป็นสีควันบุหรี่ หรือสีเทาเว้นแดงแสด

วันมงคล  อาทิตย์, จันทร์, เสาร์ เว้นพฤหัสบดี

สวดคาถา  ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วสวด คะพุธปันทูธัมวะคะ  ๑๒ จบ

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพุธ (กลางคืน)
ยัสสานุภาเวนะ ยักขา เนวะ ทัสเสนะติ ภิงสะนัง ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะมะตันทิโต
สุขัง สุปะติ สุตโตจะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ  เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห

หรือบทสวด...
กินนุ สันตะระมาโนวะ ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ  สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต ติฏฐะสีติ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ  พุทธาคาถาภิคิโตมหิ โนเจ มุญเจยะ จันทิมันติ

อานิสงค์  สวดวันละ ๑๒ จบ จะมีความสุขสวัสดียิ่งๆ ขึ้นไป

......................................................


ประจำวันพฤหัสบดี
 
พระปางสมาธิ

ลักษณะพระพุทธรูป   พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ พระหัตถ์ทั้งสองวางหงายซ้อนกันบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระชงฆ์ (แข้ง) ขวาทับพระชงฆ์ซ้าย

ประวัติ   ภายหลังจากที่พระมหาบุรุษได้กำราบพรยามารลงได้แล้ว พระองค์ตั้งพระทัยเจริญสมาธิจนบรรลุญาณขั้นต่างๆ และในที่สุดก็ได้บรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในเวลาเช้าตรู่ของวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ (วันวิสาขบูชา)

ทิศมงคล  ทิศเหนือ เว้นทิศตะวันตกเฉียงใต้

สีมงคล  สีแดง, สีบริวาร พวกเครื่องเรือน เครื่องประดับ เป็นแดงแสด เว้นสีน้ำเงิน, ดำ, ม่วง

วันมงคล  พุธ, ศุกร์, อาทิตย์ เว้นเสาร์

สวดคาถา  ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วสวด ภะสัมสัมิสะเทภะ  ๑๙ จบ

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพฤหัสบดี
อัตถิโลเก สีละคุโณ สัจจังโสเจยยะ นุททะยา เตนะ สัจเจนะ กาหามิ สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง อาวัชชิตวา ธัมมัพะลัง สะริตวา ปุพพะเก ชิเน สัจจะพะละมะสายะ สัจจะกิริยะมะกาสะหัง สันติ ปักขา อะปัตตะนา สันติ ปาทา อะวัญจะนา มาตาปิตา จะนิกขันตา ชาตะเวทะ ปฏิกกะมะ สะหะ สัจเจกะเต มัยหัง มะหาปัชชะลิโต สิขี วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ อุทะกัง ปัตวา ยะถา สิขี สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ เอสา เม สัจจะปาระมีติ

อานิสงค์  สวดวันละ ๑๙ จบ จะมีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

......................................................


ประจำวันศุกร์
พระปางรำพึง

ลักษณะพระพุทธรูป   พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองประสานกันยกขึ้นประทับที่พระอุระ (อก) พระหัตถืขวาทับพระหัตถ์ซ้าย

ประวัติ   ภายหลังจากที่ตรัสรู้ได้ไม่นาน พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งประทับอยู่ภายใต้ร่มไทร (อชปาลนโครธ) ได้ทรงรำพึงถึงธรรมที่ได้ตรัสรู้  ว่าเป็นธรรมที่ละเอียดลึกซึ่งยากแก่การเข้าใจ ทรงรู้สึกอ่อนพระทัยในการที่จะนำออกโปรดสัตว์ แต่พระองค์ ทรงเห็นว่าสรรพสัตว์มีภูมิต่างกัน จึงทรงพระดำริที่จะแสดงธรรม ตามภูมิชั้นแห่งปัญญาสรรพสัตว์นั้นๆ

ทิศมงคล  ทิศตะวันออก เว้นทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

สีมงคล  สีชมพู, ส่วนสีบริวาร พวกเครื่องเรือน เครื่องประดับ เป็นสีฟ้า เว้นสีเทา, สีควันบุหรี่

วันมงคล  จันทร์, อังคาร, พฤหัสบดี เว้นพุธกลางคืน

สวดคาถา  ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วสวด วาโธโนอะมะมะวา  ๒๑ จบ

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันศุกร์
อัปปะสันเนติ นาถัสสะ สาสะเน สาธุสัมมะเต  อะมะนุสเสหิ สะทา กิพพิสะการิภิ
ปะริสานัญจะตัสสันนะ มะหิงสายะจะคุตติยา  ยันเทเสสิ มะหาวีโร ปะริตตันตัมภะณามะ เห

อานิสงค์  สวดวันละ ๒๑ จบ จะมีความสุขสวัสดีตลอดกาลนาน

......................................................


ประจำวันเสาร์
พระปางนาคปรก

ลักษณะพระพุทธรูป   พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ หงายพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาซ้อนทับพระหัตถ์ซ้ายเหมือนปางสมาธิ แต่มีพญานาคขนดร่างเป็นวงกลมเป็นพุทธบัลลังก์และแผ่พังพานปกคลุมอยู่เหนือพระเศียร

ประวัติ   ครั้งเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับเสวยวิมุตติสุขอยู่ใต้ต้นจิก (มุจจลินท์) บังเอิญในช่วงนั้นมีฝนตกพรำๆ ตลอด ๗ วัน พระยานาคมุจลินท์ได้เลื้อยมาทำขนดล้อม พระวรกายของพระพุทธองค์ ๗ ชั้นแล้วแผ่พังพานปกไว้ในเบื้องบนเหมือนกั้นฉัตร ด้วยประสงค์จะกำบังลมฝนมิให้ต้องพระวรกาย

ทิศมงคล  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เว้นทิศใต้

สีมงคล  สีฟ้า สีบริวาร พวกเครื่องเรือน เครื่องประดับเป็นสีน้ำเงิน

วันมงคล  พุธกลางคืน, อังคาร, ศุกร์, ดำ,เว้นวันพุธ

สวดคาถา  ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วสวด โสมาณะกะริถาโธ ๑๐ จบ

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันเสาร์
ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต, นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตาฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ

อานิสงค์  สวดวันละ ๑๐ จบ จะมีความสุขความเจริญและเกิดความสวัสดีมีมงคลตลอดกาลนาน

 

 

view