สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระเจ้าศรีธรรมโศกราช และพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ เพื่อ ความสิริมงคล ก่อนเปิดงานประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ และกาชาดจังหวัดฯ

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระเจ้าศรีธรรมโศกราช และพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ เพื่อ ความสิริมงคล  ก่อนเปิดงานประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ และกาชาดจังหวัดฯ

                เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ ว่าที่ร้อยตรี ฐิตวัฒน  เชาวลิต  รองผู้ว่าราชการนจังหวัด  นครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระเจ้าศรีธรรมโศกราช และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัฐกาลที่ ๕) พร้อมกับผู้แทนส่วนราชการต่างๆ ณ บริเวณสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อให้การจัดงานประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบและกาชาดจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๔ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับภาคส่วนต่างๆ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  ๒๑-๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔  ณ สถานที่จัดงานต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีความราบรื่นสำเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ก่อนที่จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ในช่วงค่ำของวันนี้ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ๘๔ (ทุ่งท่าลาด) เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  

 

               ในแต่ละสถานที่จัดงานฯ มีกิจกรรมโดยสังเขป คือ ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร การถวายหมฺรับและสมโภชหมฺรับ การตั้งเปรตชิงเปรต การสาธิตและจำหน่ายขนมเดือนสิบ การแสดงแสงเสียงสื่อผสมสืบสานตำนานเมืองนคร ที่วัดหน้าพระบรมธาตุ  จัดตลาดย้อนยุค  การประกวดวรรณกรรมและรำวงเวียนครก การจำหน่ายขนมเดือนสิบ สวนศรีธรรมาโศกราช สนามหน้าเมืองฯ มีการประชันหนังตะลุง มโนราห์ภาคใต้ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี การสาธิตจำหน่ายหัตถกรรมพื้นบ้าน  การละเล่นและการแสดงพื้นบ้าน  วิถีชีวิตย้อนยุค  การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ซุ้มอาหาร ๔ ภาค ที่วัดศรีทวี  การพัฒนาทักษะและประกวดผลงานด้านศิลปะนักเรียน  จุดเด่นของงาน คือ ขบวนแห่หมฺรับของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวนกว่า ๓๐ ขบวน ในวันจันทร์ที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ จากสนามหน้าเมืองไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อประกอบพิธีสมโภชหมฺรับ ในค่ำวันเดียวกัน

              นอกจากนี้ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  ๘๔  (ทุ่งท่าลาด)  มีการออกร้านนาวากาชาด การประกวดนางสาวนครศรีธรรมราช มหกรรมการประกวดและสาธิตหัตถกรรมพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมวิถีชีวิตเศรษฐกิจแบบพอเพียง การแสดงหนังตะลุง  มโนราห์ การออกร้านแสดงนิทรรศการ และจำหน่ายสินค้า ของหน่วยงานภาครัฐ ตลอด ๑๐ วัน ๑๐ คืน

 

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒๑ กันยายน ๒๕๕๔

Tags :

view