สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

          เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554 เวลา 09.00 น. ฯพณฯชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.กระทรวง ศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ  เป็นภาษาอังกฤษโดยครูไทย  วันที่ 7 มกราคม 2554  ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช  พร้อมด้วยนายพิชัย บุณยเกียรติ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเกียรติ

          ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในโรงเรียนต่างๆ ทั้ง 5 ภูมิภาค โดยดำเนินการจัดประชุมพร้อมกันในวันเดียวทั้ง 5 เครือข่าย EIS ระดับภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้  โดยฯพณฯ ชินวรณ์     บุณยเกียรติ รมว.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาและบรรยายพิเศษและมอบนโยบายผ่าน Cyber Education ในระบบ VDO Conference พร้อมกันทั้ง 5 เครือข่ายภูมิภาคทั่วประเทศ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ EIS ได้ในปีการศึกษา 2554 เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์   อันดี และส่งเสริมนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูจากโรงเรียนต่างๆ จำนวน 204 โรงเรียนที่ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งผู้บริหารโรงเรียน เมื่อวันที่ 1-3 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมวินเซอร์ โรงเรียนละ 5 คน รวม 1,020 คน นอกจากนั้นฯพณฯชินวรณ์ บุณยเกียรติ ยังได้กล่าวถึงการทูลเกล้าฯตั้งสมญานาม “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  และการจัดตั้งกองทุนครูแห่งแผ่นดิน เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูในประเทศ

 

                                                                           ข่าว : ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.นศ.

                                            09-01-2554

Tags :

view