สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
  • ilovelibrary_personal.37.exe
  • 13/08/2008
  • 1107
  • 20.476 Mb

I Love Library : Personal Edition 1.5

I Love Library : Personal Edition 1.5
Free Version

ใช้งานง่าย
เปิดหนังสือได้เหมือนจริง
แทรก Multimedia อัดเสียง
สร้างอัลบัมภาพ
จัดเก็บเอกสารในรูปแบบ E-book

โปรแกรม I Love Library สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี ประกอบด้วยโปรแกรม 2 ส่วน ได้แก่

1) I Love Library Builder

โปรแกรมสำหรับสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หลังจากสร้างหนังสือแล้ว สามารถ Upload
มาที่เว็บไซต์ I Love Library เพื่อเผยแพร่หนังสือให้ผู้อื่นอ่านได้ หรือ อาจจะ
Upload หนังสือแบบส่วนตัว เพื่อใช้เผยแพร่เฉพาะกลุ่มเพื่อน

2) I Love Library Viewer
โปรแกรมสำหรับเปิดอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างจาก Builder

ขั้นตอนการใช้งาน

 ขั้นตอนที่ 1 เตรียมข้อมูลที่จะมาสร้างเป็นหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถนำเข้าได้ทั้งแบบที่เป็น File ในรูปแบบต่างๆ เช่น JPG, GIF, PNG, BMP, TIF และ PDF File หรือ File ที่เป็น มัลติมิเดียในรูปแบบต่างๆ เช่น AVI, MPEG, MP3, WAV, SWF, WMV, WMA รวมถึงที่ได้จากการ Scan จากเครื่องอ่าน
  ขั้นตอนที่ 2 สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย I love Library ที่เป็น Builder  
  ขั้นตอนที่ 3 นำเอาหนังสือที่สร้างขึ้น ไป Upload เข้า www.iLoveLibrary.com โดยการ Upload สามารถทำได้จากส่วนของโปรแกรม Builder ได้เลย สามารถเลือก Upload ได้แบบ Public คือ ปรากฎที่ชั้นหนังสือในหน้าเว็บไซต์ และ Private คือ ไม่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์ แต่สามารถส่ง Link ให้เพื่อน ๆ มา download หนังสือได้ทาง email  
  ขั้นตอนที่ 4 Download ไฟล์หนังสือจากwww.iLoveLibrary.com ไปอ่าน ในขั้นตอนนี้เครื่องที่จะสามารถอ่านได้จะต้องมีโปรแกรม I love Library ที่เป็น Viewer ก่อน  
 

ขั้นตอนที่ 5 อ่านหนังสือผ่าน I love Library Viewer และสามารถเข้ามาแนะนำติชมหนังสือทางเว็บไซต์ได้

 
 


ที่มา : www.iLoveLibrary.com

 

Tags :

view